Privacy– en cookieverklaring – Vreugd Fotografie

 

Op deze pagina kan je van alles aan informatie vinden over wat ik doe om jouw gegevens te beschermen omdat ik jouw privacy respecteer. Daarom houd ik me ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor de leesbaarheid van dit document heb ik alles in de ‘ik vorm’ geschreven. Daar waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat geschreven wordt de eenmanszaak Vreugd Fotografie bedoeld.

Artikel 1: Bedrijfsgegevens
Vreugd Fotografie, het bedrijf van Elly Vreugd-Jonker, gevestigd aan de Wikkemaatsweg 2, 7217PN te Harfsen. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08053604. Emailadres: info@ellyvreugd.nl Website: www.ellyvreugd.nl
Artikel 2: Verwerking van persoonsgegevens
Ik verwerk je persoonsgegevens omdat:
1. je gebruikmaakt van het contactformulier op mijn website,
2. omdat we een overeenkomst tot opdracht sluiten of,
3. omdat je aangegeven hebt dat je een digitale nieuwsbrief of informatie over acties wilt ontvangen.

Een overzicht van persoonsgegevens die ik van je verwerk:
1. Je volledige naam
2. Je geboortedatum
3. Je trouwdatum (bij een trouwreportage)
4. Je adresgegevens
5. Je telefoonnummer
6. Je emailadres
7. Websiteadres
8. Foto’s (digitaal, online, op papier)
9. Facturen

Artikel 3: verwerking van bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens
Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dat 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd. Dit kan ik echter niet controleren! Als je overtuigd bent dat ik gegevens heb verzameld van kinderen onder de 16 jaar zonder toestemming, neem dan contact met me
op via info@vreugd.info met het verzoek de gegevens te verwijderen.
Ik raad ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kind want voorkomen is beter dan genezen!

Artikel 4: met welk doel, en op basis van welke grondslag persoonlijke gegevens verwerkt worden
Ik verwerk jouw persoonlijke gegevens met de volgende doelen:
1. Om je te kunnen bereiken indien nodig voor het uitvoeren van overeengekomen diensten / gesloten overeenkomst;
2. Om producten of diensten bij je af te leveren volgens afgesloten overeenkomst.
3. Om je te informeren over eventuele wijzigingen van diensten of producten;
4. Het versturen van facturen en het afhandelen van betalingen;
5. Het versturen van max. 4 algemene nieuwsbrieven per jaar;
6. Het versturen van informatie over acties en aanbiedingen die op jou van toepassing zijn;

Artikel 5: bewaartermijn persoonsgegevens
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn opgeslagen, met een maximum van 7 jaar om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht van de belastingdienst.

Artikel 6: delen van persoonsgegevens met derden
Ik deel jouw gegevens alleen met derden als dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens.
Mocht het zo zijn dat ik toch jouw gegevens aan derden moet verstrekken, anders dan de verderop in deze verklaring genoemde partijen, om de gesloten overeenkomst na te komen, dan zal hiervoor eerst toestemming gevraagd worden.

Artikel 7: geautomatiseerde besluitvorming
Er wordt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten genomen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Ik gebruik de volgende diensten, computerprogramma’s en / of computersystemen:
1. Hostingbedrijf
2. Website platform
3. Boekhoudsysteem
4. CRM-systeem
5. Nieuwsbrieven systeem
6. Opslag voor documenten / beeldmateriaal
7. Administratiekantoor
8. Belastingdienst

Artikel 8: cookie beleid
Mijn website gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de website naar behoren functioneert en onthouden jouw voorkeursinstellingen. Ook kan met cookies mijn website geoptimaliseerd worden.

Op mijn website zijn ook links te vinden die doorlinken naar Facebook, Instagram en LinkedIn. Lees op de websites van deze diensten welke persoonsgegevens ze verwerken en hoe ze met privacy omgaan.

Je kunt je via instellingen van je browser afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat hij geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je via instellingen ook alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen.

Artikel 9: externe links
Op mijn website of in mijn nieuwsbrieven kan je externe links aantreffen. Wanneer je op deze links klikt ga je naar websites buiten die van Vreugd Fotografie. Het kan zijn dat deze website gebruikmaakt van cookies. Om te weten hoe zij hiermee omgaan kan je de privacy- en cookieverklaring van de betreffende website raadplegen.

Artikel 10: gegevens inzien, aanpassen en / of verwijderen
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en / of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de verwerking van jouw gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid wat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb verzameld in een computerbestand naar jou, of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen.

Een verzoek om je gegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen of over te dragen kan je indienen via info@vreugd.info. Om zeker te zijn dat dit verzoek door jou is ingediend vraag ik wel om een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van je identiteitsbewijs je pasfoto, de strook met nummers onderaan je paspoort, je paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart ter bescherming van je privacy.

Ik reageer zo snel mogelijk op je verzoek, uiterlijk binnen 4 werkweken.

Ik wil je tevens wijzen op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Artikel 11: hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je toch het idee hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat je aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact op via info@vreugd.info

Artikel 12: portretrecht
Mijn beroep is fotograaf en ik maak hoofdzakelijk foto’s van mensen. Dit doe ik in opdracht van de persoon op de foto, of in opdracht van een opdrachtgever. Op deze foto’s staan personen herkenbaar op de foto.
Het portretrecht beschermt deze gegevens, niet de nieuwe wet op de privacy.
Wat betreft het werk in opdracht van een opdrachtgever (bijvoorbeeld: evenementen, reclamebureaus, theaters, bedrijven, etc.) adviseer ik hen om in hun arbeidscontracten en reglementen op te nemen dat het de opdrachtgever vrij staat om mensen te laten fotograferen en de beelden commercieel te gebruiken.
Via de opdrachtovereenkomst tussen mij en de opdrachtgever of de persoon wordt toestemming aan mij gegeven om de portretten en foto’s te gebruiken voor promotiedoeleinden o.a. mijn digitale portfolio, Facebook, Instagram, LinkedIn, etalages, aankleding van mijn studio, boeken, websites, folders, exposities, (digitale) kranten / tijdschriften, en andere (sociale) media. Foto’s die ik maak worden minimaal 24 maanden bewaard op (intern netwerk / harde schijf) en kunnen gebruikt worden voor promotiedoeleinden van mijn bedrijf.

Mocht je na het lezen van mijn privacyverklaring toch nog vragen hebben dan kan je die mailen naar info@vreugd.info

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 28 november 2018.